instagram      
spacer
spacer home/ IT/ AI spacer
 

AI Artificial Intelligence

Kunstmatige intelligentie of artificiële intelligentie (AI) is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een object dat een vorm van intelligentie vertoont.

Het is moeilijk te definiëren wat 'intelligentie' precies is. Het is derhalve ook moeilijk te definiëren wat artificiële intelligentie precies is.

Dingen die aanvankelijk als zeer intelligent werden beschouwd, zoals het winnen van een partij schaak van de wereldkampioen schaken, blijken toch niet zo intelligent te zijn als je onderzoekt hoe dit doel bereikt is (Zie schaakpartij Kasparov-Deep Blue, 1997.) Namelijk door enorme aantallen schaakpartijen aan de computer aan te bieden waardoor hij kan berekenen wat de beste zet. Maar op de vraag welke haarkleur zijn tegenstander heeft, kan hij geen antwoord geven. Deep Blue kende het schaak kunstje maar niet meer dan dat.  

Meer gedetailleerde definiëties van artificiële intelligentie zijn: "het vermogen van een systeem om externe gegevens correct te interpreteren, om te leren van deze gegevens, en om deze lessen te gebruiken om specifieke doelen en taken te verwezenlijken via flexibele aanpassing."

Een vrij algemeen geaccepteerde test voor kunstmatige intelligentie is de turingtest, geformuleerd door Alan Turing, een van de vaders van de informatica. Deze komt erop neer dat als een computer iemand voor de gek kan houden en deze kan laten geloven dat hij een mens is, de computer intelligent moet zijn.
Technieken als neurale netwerken en genetische algoritmen laten zien dat de AI ook inspiratie haalt uit de biologie. Neurale netwerken in AI zijn gebaseerd op de menselijke hersenen en hoe deze met hun neurale zenuwcellen functioneren. In AI neurale netwerken gaat het om de adaptieve interactie tussen processors in het netwerk. Er kunnen processors verbindingen; ontstaan, verzwakt, versterkt en weer verbroken worden. Dit zorgt er voor dat het AI neurale netwerk te trainen is. In het Neurale netwerk wordt digitale informatie omgezet in een label door een aantal stappen te zetten. Als het label fout is, krijgt het netwerk deze feedback terug zodat hij zijn beslisboom kan aanpassen om tot een ander label te komen.
AI is rond 1950 begonnen en kreeg rond 1980 het subonderdeel Machine Learning. Machine learning is de ontwikkeling van statistische technieken waarmee computers hun taken door ervaring kunnen verbeteren. Rond 2010 kreeg Machine Learning weer het subonderdeel Deep Learning; Deep Learning bestaat uit algoritmes (een soort kook recepten voor computer handelingen) die er voor zorgen dat de software zichzelf kan trainen om taken uit te voeren zoals gezicht en spraak herkenning door grote hoeveelheden data te verwerken.

Een aantal toepassingen van AI zijn:
  • Gezondheidzorg: Het berekenen van de correcte doses aan medicijnen voor een orgaan patiënt, het beter kunnen herkennen van huidaandoening dan een menselijke expert.
  • Automotive: De ontwikkeling van zelf rijdende auto’s met een geïntrigeerd AI systeem voor remmen, gasgeven, rijstrookwisseling, botsingpreventie, navigatie en kaarten waar Tesla, Google en Apple aan werken.
  • Financiën: Het detecteren van fraude in bankzaken en de aandelen handel.
  • Computer games: De intelligentie van de computer karakters om te voorkomen dat ze voorspelbaar gedrag gaan vertonen en het spel simpel is uit te spelen.
  • Defensie: Zoals autonome drones die zelf hun doel kunnen vinden
  • Educatie: Het aanbieden van op maat lessen door gebruik te maken van de antwoorden die de leerlingen geven.
  • Beveiliging: Het herkennen van ongewoon gedrag van individuen in een mensen massa op video beelden.
  • Classificeren:  Het herkennen van voorwerpen, dieren en mensen op foto’s en daar een label aan toevoegen.

 

 

 
       
spacer