instagram      
spacer
  home/ Radio/ interview      
spacer

Interview geschiedenis
Een interview is niets meer dan een dialoog die geregistreerd wordt en gepubliceerd in de papieren media, radio, televisie of het internet. In een interview is er altijd een vragensteller en een beantwoorder waardoor er twee rollen ontstaan. Een groot interviewer was Theo van Gogh met zijn 'Prettig Gesprek'.

Vroege geschiedenis
krantVoor de geschiedenis van het interview is moeilijk een startpunt te geven. Een interview moet gemaakt worden door een journalist of ,tegenwoordig, mediapersoonlijkheid en die heeft een medium nodig om zijn interview te publiceren. Het eerste medium dat een publiek bereikte was de krant. Hiervoor werd er in het Romeinse rijk met borden gewerkt waar iedere dag een andere tekst met nieuwsfeiten opgekalkt was. Rond 1600 ontstaan de eerste kranten in Europa. Deze kranten werden door een klein publiek gelezen omdat het overgrote deel van de bevolking nog analfabeet was. De inhoud van deze kranten bleef beperkt tot feitelijk nieuws. Een interview kan, in tegenstelling tot gebeurtenissen verslaan, leiden tot nieuws maken. Nieuwswaardige personen zijn mensen die iets kunnen of zijn wat uniek is. Daar vallen leden van de Koninklijke familie, sporters, muzikanten, kunstenaars, schrijvers, wetenschappers, presentatoren, politici, acteurs en directeuren onder. Dit zijn tevens de mensen die geïnterviewd worden. Maar een persoon die niet binnen bovengenoemde categorieën valt, kan wel nieuwswaardig worden door een unieke prestatie te leveren of een uniek moment mee te maken, zoals oorlogshelden, politie agenten, ooggetuigen of de gewone burger die in het water springt om een oude vrouw te helpen die anders zou verdrinken.

Tegenwoordig verslaan kranten al die onderwerpen en zelfs meer. Van de laatste roddels tot advertenties voor luxe produkten, politieke commentaar, misdaad, lokale festiviteiten, recepten, gezondheid, advies columns en cultuur, er is niets wat sommige krantrn van vandaag buitensluit. Dat varieert natuurlijk van krant tot krant.

Sommige mensen hebben hun dagelijkse krant vervangen door het Internet. Bijna alle grote kranten hebben een internet versie om te gemoed te komen aan de internet generatie. Andere zijn terughoudend geweest met het opgaven van de traditionele originele bron en misschien terrecht. Het geeft een bepaalde vreugde om 's morgens met een kop koffie je favoriete krant te lezen.

Vanaf 1900
varaRond 1900 was er een handjevol kranten en waren mensen die met een vraaggesprek in de krant kwamen apetrots. Met de opkomst van de radio in 1920 die vrij te ontvangen was in tegenstelling tot de betaalde kranten werd de groep burgers die toegang tot nieuws had enorm vergroot. De eerste radio-omroepen in Nederland waren; KRO, NCRV, AVRO, VARA en VPRO. De R in al deze omroepen staat voor Radio. Dit waren verzuilde omroepen, de KRO voor de katholieken, de NCRV voor de Christenen, AVRO voor de liberalen, VARA voor de arbeiders en de VPRO voor de protestanten. De interviews werden meestal met personen van de eigen zuil gedaan, wat de onafhankelijkheid niet ten goede kwam. Na de 2e wereld oorlog kwam daar langzaam verandering in. Omroepen gingen zich steeds meer richten op een breed publiek en niet alleen op de eigen zuil. Met de introductie van televisie, in 1956 nam de ontzuiling concrete vormen aan. Vooral de V.P.R.O. kwam in de jaren 60 volledig los te staan van hun oude achterban, de punten werden uit de naam gehaald en de dominees aan de kant gezet. De interviews werden hierdoor onafhankelijker en vrijer. Er konden kritische interviews gemaakt worden; dit had overigens ook met de vrije tijdsgeest van de jaren 60 en 70 te maken.

Methodes
In Nederland zijn de interviews vaak een interpretatie van het interview dat gegeven wordt, iets wat in Amerika uit den boze is. Daar moet letterlijk opgeschreven worden wat er gezegd is en moeten alle feiten die genoemd worden gecheckt worden. Voor beide methodes valt wel iets te zeggen, de Nederlandse aanpak zorgt voor leesbaardere verhalen en bij de Amerikaanse methode is de geïnterviewde beter beschermd.

Onafhankelijkheid
nieuwsDe onafhankelijkheid van de interviewer is van essentieel belang voor een goed interview. Die onafhankelijkheid is anno 2009 lastig te waarborgen. Commerciële media moeten publiek trekken en willen de garantie dat de sterren ze ook in de toekomst te woord staan. In Amerika heeft dit aspect geleid tot Late Night Shows a la David Letterman waarbij de vragen en de antwoorden van tevoren met de gast worden doorgenomen. De kijker zit dus naar een mini toneelstuk te kijken in plaats van een interview. In Nederland bestaan er internetzenders van sportclubs die interviews maken die volledig kritiekloos moeten zijn. De nieuwswaarde van die interviews zijn heel klein, het is meer een verslag van de wedstrijd door de ogen van een speler. Doordat de kranten het steeds moeilijker krijgen, zullen steeds meer media gebruik maken van algemene nieuwsfeiten van het ANP of Reuters aangevuld door interviews die gecontroleerd wordt door de belanghebbende van de geïnterviewde. Voor de televisie is deze ontwikkeling niet gaande, programma’s als Pauw en Witteman en Knevel en van de Brink kunnen onafhankelijke interviews maken.

Toekomst na 2010
twitterDe internetmedia zal een grotere rol gaan spelen. Blogs zoals twitter worden een belangrijke bron van informatie voorzieningen. Blogs halen hun informatie meestal van bekende nieuws websites af zoals de telegraaf.nl, volkskrant.nl en nrc.nl. Een ander fenomeen is dat gebruikers zelf nieuwsfeiten melden van gebeurtenissen die ze zelf hebben meegemaakt. Het gevolg hiervan is dat het heel makkelijk is om onware nieuwsfeiten de wereld in te helpen. Dit verzonnen nieuws wordt razend snel door andere Bloggers overgenomen waardoor het uiteindelijk ook bij de serieuze media terecht komt. Een Blog dat vermeldt dat Peter R de Vries vermoord is, kan hierdoor hardnekkig de ronde blijven doen terwijl de man springlevend in Aruba is om een item over kikkervisjes te maken. De controle op nieuwsfeiten die van oudsher door krantenjournalisten zorgvuldig werd gedaan zal door de Bloggers niet of nauwelijks worden gedaan waardoor het bekende “het staat zwart op wit” meer “grijs op wit” zal worden. Het voordeel van Blogger nieuws is dat er geen censuur is, alles wat de burger ziet of hoort kan hij publiceren. Hiermee is er een nieuw onafhankelijk nieuwsmedium ontstaan. 


spacer
         
spacer