instagram      
spacer
  home/ internet/ browser    
spacer
Browers geschiedenis
Browser betekent in het Nederlands Snuffelaar, hiermee wordt de applicatie bedoelt waarmee webpagina’s bekeken worden. De eerste browser was Mosaic gevolgd door Netscape die de oorlog aan moest gaan met Internet Explorer. De blauwe E won het van de Netscape vuurtoren. In 2009 streden Firefox, Explorer, Safari, Opera en Chrome om de gunst van de gebruiker. In 2010 werd FireFox voor het eerst de meest gebruikte browser daarmee IE van de troon stotend. Maar in 2012 nam Chrome al weer het stokje over van FF. De Browser oorlog was daarmee weer in alle hevigheid uitgebroken.

 
mosiakDe eerste browser Mosaic 1993
De eerste browser heette WorldWideWeb gemaakt door de uitvinder van het World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee in 1990. In 1993 kwam de eerste grafische browser; NCSA Mosaic. Met de Mosaic browser kon de gebruiker zowel tekst als plaatjes zien. De browser betekende de doorbraak van het World Wide Web. Doordat hij op alle platformen zoals Linux, Apple Macintosh en Microsoft Windows kon draaien werd het www voor iedereen toegankelijk die een internetaansluiting had. Het internet gebruik stelde in 1993 nog niet veel voor, minder dan 10 miljoen mensen hadden toegang wat neer kwam op 0,3 % van de wereld bevolking. In juni 2009 waren er 1700 miljoen gebruikers. Toch wordt de Mosaic browser gezien als aanstichter van de eerste internet boem in de wereld.

Mosiac


 
Netscape 1994
netscapeIn 1993 richtte Marc Andreessen, de leider van het Mosaic team, Netscape op. De eerste versie van Netscape zag het daglicht in 1994. De browser werd op een floppy disk meegeleverd bij een abonnement van AOL (America On Line), de grootste internet provider van de jaren 90 in e USA. Netscape is altijd gratis geweest, in 1996 gebruikte 90% van de internetters Netscape. Ook de computers van Universiteit van Amsterdam hadden Netscape geïnstalleerd om te surfen op het internet. De browser was gebaseerd op de Mosiac browser. Het sterke punt van de Netscape browser was dat het webpagina’s direct toonde voordat alle plaatjes waren ingeladen zodat gebruikers niet eerst enkele minuten moesten staren naar een witte pagina voordat alle plaatjes waren ingeladen. De tekst werd al getoond en de plaatjes werden getoond zodra ze waren ingeladen. Netscape zag in de jaren 90 al in dat een browser ook software zou kunnen draaien, wanneer de software binnen de browser draait is het platform (Windows, Apple OS of Linux) van de computer niet meer van invloed. Het voordeel voor de gebruiker is dat hij de software niet meer op zijn computer hoeft te installeren en op iedere computer in de wereld de software kunt bereiken. Deze filosofie is uiteindelijk de basis voor Cloud Computing gebleken. Door de concurrentie van Windows Internet Explorer stierf Netscape een zachte dood. In 1999 was het gebruik gedaald tot 33% en in 2002 gebruikte minder dan 4% van de internetters de Netscape browser nog.
Netscape


 
Internet Explorer 1998
Internet ExplorerMicrosoft had op zijn Windows versie 3.0 nog geen browser, ze hadden een intranet systeem Microsoft Netwerk, het latere MSN. Toen men bij Microsoft zag dat internet een grote vlucht nam, zijn ze in razend tempo een eigen browser gaan ontwikkelen. Internet Explorer (IE) werd in 1995 onderdeel van het Microsoft besturing systeem Windows. De code voor de eerste versie van IE (1.0) was evenals Netscape gebaseerd op de Mosaic browser. Doordat IE mee geleverd werd met Windows, het populairste besturing systeem voor Personal Computers (PC) steeg het aandeel van de browser wereldwijd snel. Het tijdperk 1995 – 1999 wordt gezien als de browser oorlog tussen IE en Netscape. IE won deze oorlog met vlag en wimpel en om dat te benadrukken werd er een grote blauwe E door de microsoft medewerkers in de tuin van het Netscape gebouw geplaatst. In het vierde kwartaal 1998 had IE voor het eerst de meest gebruikte browser op het internet met een aandeel van 50,4%. Het hoogtepunt van de dominantie op de browsermarkt bereikte IE in 2003 met een percentage van bijna 95%.  Deze opmars was niet alleen te danken aan het feit dat IE gratis meekwam met Windows. Microsoft spendeerde in de jaren negentig meer dan 100 miljoen dollar per jaar en liet meer dan 1000 werknemers werken aan IE. Dit zorgde ervoor dat IE een betere browser werd dan Netscape waardoor ook de internetters van het eerste uur overgingen op de Microsoft browser. De homepage op IE was standaard MSN en de zoekmachine Bing. Ondanks dat IE een tijdlang een monopoly had op de browser markt kwam er al snel concurrentie van bijvoorbeeld Firefox en Safari. Na 2003 daalde het gebruik van IE tot 65% in augustus 2009. De positie van IE stond in Europa extra onder druk omdat de browser van de Europese Unie niet meer standaard geïnstalleerd mocht worden op Windows 7. Hierdoor zakte het aandeel van IE nog verder terug. In 2010 had IE een aandeel van 35,5% en was daarmee voor het eerst sinds 1998 niet meer de number one browser. Nadien is het aandeel verder gezakt, in 2011 was het aandeel 22% en in 2015 slechts 7%. In 2022 werd de laatste versie van IE (11) niet meer door Microsoft ondersteunt en was de browser opgegaan in Edge.
IE


 
Firefox 2007
FireFoxDe eerste versie van FireFox (FF) werd in 2004 uitgebracht door de Mozilla Corporation. FireFox is een gratis open source webbrowser en heeft historische banden met Netscape. Een ontwikkelaar van het eerste uur voor FireFox was Dave Hyatt (werkte daarna voor Apple’s Safari) die tussen 1997 en 2002 voor Netscape werkte. Doordat FireFox zich strikt hield aan de HTML code regels opgesteld door W3C werd de browser al snel populair onder software ontwikkelaars. Ook het open source karakter wat inhoud dat de broncode openbaar was, werd door ontwikkelaars gewaardeerd. De broncode van Internet Explorer was namelijk niet openbaar. FireFox heeft altijd nauwe banden gehad met Google. De standaard zoekmachine in FF was van Google. Bij de IE was dat Bing, het was daarom voor Google belangrijk dat deze alternatieve browser, de Google zoekmachine als standaard zou gebruiken. In 2007 betaalde Google 66 miljoen dollar voor deze samenwerking. Ondanks dat de leidinggevende bij Microsoft laatdunkend over FF waren, was er wel overleg tussen de ontwikkelaars van beide browsers. De tabbrowsing van FF werd zelfs door IE overgenomen. FireFox had in augustus 2009 een aandeel van 24%. In 2010 was het aandeel gestegen tot 39,4 % en daarmee was FireFox voor het eerst de meest gebruikte browser. In 2011 groeide het gebruik zelfs verder uit tot 41 % maar daarna zakte het aandeel door de komst van chrome, in 2015 was het percentage 21% waardoor het niet meer de meest gebruikte browser was.
firefox 3.5


 
SafariSafari 2007
Safari is de browser die standaard wordt meegeleverd met Apple produkten zoals Ibook, Imac, ipad en Iphone. Apple is ook de ontwikkelaar van Safari. Tot 1997 werd Netscape standaard meegeleverd met de Apple. Daarna werd Internet Explorer en Netscape standaard meegeleverd. In 2003 werd de eerste versie van Safari uitgebracht, die als default browser was ingesteld. IE werd toen ook nog meegeleverd. Vanaf 2005 was Safari de enige browser die op een Apple was geïnstalleerd. Pas in 2007 kwam er een Safari versie voor Windows uit. Tevens werd in dat jaar de iPhone uitgerust met Safari. De standaard zoekmachines op Safari waren Google en Yahoo, waar beide zoekmachines geld voor betaalde aan Apple. In augustus 2011 was het marktaandeel van Safari 4% wat een stuk hoger was dan de jaren daarvoor. Dit werd mede veroorzaakt door de verkoop van de Iphone en Ipad. In 2018 was het marktaandeel gestegen naar 8% vooral door de enorme aantallen apple produkten die in gebruik waren.
Safari


 
Chrome 2009
ChromeGoogle’s Chrome werd in 2008 in beta versie uitgebracht. Hierdoor kreeg Google zijn eigen browser die natuurlijk standaard de Google zoekmachine gebruikt. Voor Google was dit een belangrijke strategische stap. Aangezien Windows nog standaard met Internet Explorer was uitgerust (90% van alle pc’s in 2016) en de Windows computers de zoekmachine Bing gebruikte, had ze een lastige concurrent op het gebied van zoekmachine’s. Door samen te werken met Safari en FireFox die de Google zoekmachine gebruiken, konden ze hun marktaandeel verstevigen. Deze samenwerkingen kostte Google geld, ze betaalden voor iedere Safari en Firefox gebruiker die de Google zoekmachine gebruikte. Met de Chrome browser probeerde Google het heft in eigen hand te nemen. Google verdient het overgrote deel van zijn geld via zijn zoekmachine, ongveer 31 mijard dollar aan omzet (2013). Deze omzet werdt gegenereed via Adwords, de mogelijkheid voor bedrijven om boven aan de zoekresultaten te komen voor een bepaald zoekwoord. Een bedrijf betaald een bedrag per klik op de link naar hun website, zo een bedrijf genereerd hierdoor bezoekers naar zijn website woordoor zowel het bedrijf als Google er financieel beter van worden.

Tevens is Chrome verder ontwikkeld als Operating System (OS) waardoor Google een directe concurrentie met Microsoft Windows was aangaan. De kracht van Goolge was altijd snelheid en gebruikersvriendelijkheid geweest, Chrome voldeed aan beide criteria. In augustus 2009 was het marktaandeel van Chrome 2,8%. Maar in 2011 wist Chrome de grootste stijger onder de browsers te worden met een marktaamdeel van 30%. In 2015 was chrome veruit de meest gebruikte browser met 65% van de gebruikers. 2018 was het aandeel weer verder gestegen naar 75% mede door de massale opkomst van de android telefoons zoals de Samsun en Motoralla's.
Chrome
 
spacer
       
spacer